vallások
862 megtekintés

A szcientológusok tiszteletben tartják mások vallásos hitét

Egy olyan bolygón, ahol ennyi különféle kultúra, vallás, népcsoport él egymás mellett – jelenleg több mint 7,5 milliárdan vagyunk a Földön –, annak érdekében, hogy békésen megférjünk egymással, legfőképp toleranciát kell tanúsítanunk egymás iránt.

A tolerancia erényének gyakorlása annyit jelent, hogy tartózkodunk a hatalom és az erő alkalmazásától mások véleményével kapcsolatban, még abban az esetben is, ha az a miénktől számottevően eltér. Egy toleráns társadalomban nem fordulhat elő, hogy bárki ráerőltethesse kultúráját, vallását, vagy akár csak életstílusát embertársaira. A toleráns ember olyan személy, aki megérti és tiszteli a másikat.

Ez nem valamiféle néma elfogadást vagy belenyugvást, s még kevésbé bármiféle érdektelen hozzáállást jelent a másik felé, ám sokkal inkább érdeklődést és valódi kommunikációt, hiszen ezeken keresztül több tudásra, és végső soron mélyebb megértésre tehetünk szert embertársainkról és világunkról. A toleranciának valójában még szeretetet sem kell jelentenie, elegendő, ha valóban őszinte érdeklődéssel fordulunk a másik felé.

A tolerancia megnyilvánulásai közül az egyik legrégebbi és legfontosabb a vallási tolerancia. Jelen világunkban, amikor tudatosan magyaráznak félre vallásokat, amikor a keresztényüldözés egyes afrikai és közel-keleti országokban évszázadok óta nem látott mértéket ölt, a vallásos toleranciára még hatványozottabb mértékben szükség mutatkozik.

Alapvető erkölcsi szinttel és tartással kell rendelkeznünk ahhoz, hogy toleránsak legyünk. Olykor előfordulhat, hogy az ember a mindennapok küzdelmeiben, a gyakran tévútra vivő hamis propaganda közepette nehezen tudja megszerezni és megőrizni ezt a bizonyos tartást.

L. Ron Hubbard amerikai filozófus, a Szcientológia vallás alapítója, olyan erkölcsi útmutatót alkotott, amelyet alkalmazva bárki egyenes derékkal és felemelt fővel mehet végig az élet rögös útján. Az út a boldogsághoz című könyv lapjain L. Ron Hubbard 21 erkölcsi szabályt gyűjtött össze, és a 18. pont, a Tiszteld mások vallásos hitét! című foglalkozik a vallási tolerancia kérdésével. Ebben L. Ron Hubbard így fogalmaz:

„Bármely tanács, ami ebben a témában adható valakinek, akkor a legbiztonságosabb,
amikor egyszerűen csak kinyilvánítja a jogot ahhoz, hogy az ember abban higgyen, amiben
akar. Bárki szabadon bemutathatja hitét másoknak, hogy fogadják el. Ám veszélyben van,
ha mások hitére próbál törni, és még sokkal inkább veszélyben van, mikor megtámad más
embereket, és arra törekszik, hogy ártson nekik vallásos meggyőződésük miatt.” (…)

„A hit nélküli emberek igen szánalmas teremtmények. Akár adhatunk is nekik valamit,
amiben hinni tudnak. De amikor van vallásos hitük, tiszteld azt.”

„A boldogsághoz vezető út viszályokkal telivé válhat, ha nem tiszteljük mások vallásos hitét.”

A szcientológusok ezért tiszteletben tartják a többi vallást, és bárkinek szívesen bemutatják
a sajátjukat, aki érdeklődik iránta.