szcientológia
1663 megtekintés

Nyolc dolog, amit nem tudtál a Szcientológia vallásról

1. Toleráns és nyitott

A Szcientológiában más vallású embereket is szívesen látnak úgy, hogy ezek az emberek továbbra is szabadon gyakorolhatják saját vallásukat. Ennél nyitottabb vallást nehéz elképzelni, ugyanis bármelyik Szcientológia Egyházba bárki bemehet az utcáról. Ez azért van így, mert a Szcientológia eleve vallásos toleranciára tanít, így természetes, hogy ezt működésével demonstrálja is. Nagyon sok viszály, konfliktus, háború robbant már ki vallásos kérdések miatt, holott a tolerancia és más emberek megértése lehetett volna a békés alternatíva. A Szcientológia tiszteletben tartja hívei eredeti vallását, és nem próbálja meg megváltoztatni vagy elvenni tőlük. A vallásosság vagy a szcientológussá válás minden esetben az egyén szabad akaratából jön létre, és nem kényszer által.

2. Alulról építkezik

A Szcientológiában az Istennel kapcsolatos válaszokat az egyén önállóan találja meg, azt követően, hogy előbb megoldja saját problémáit, fejleszti képességeit, visszanyeri eredendő intelligenciáját, és általában véve nagyon sok tudást szerez magáról az életről, és annak működéséről. Mivel a Szcientológia azonnal alkalmazható tudást nyújt, így az egyén nyitottá válik családja, csoportja és akár az emberiség problémáinak megoldására is. Ahogy ezt elérte és felelősségi köre megnövekedett, megtalálhatja a számára igaz és hihető válaszokat Istennel kapcsolatban is.

3. A segítségre épül

A Szcientológiában, ahogy az ember egyre inkább nyeri vissza eredendő önmagát és jóságát, egyre inkább láthatóvá válik, mennyire fontos számára, hogy segíthessen másoknak. Egy ember értéke igazán abban mérhető le, hogy mennyire értékes mások és a közösség számára, azaz mennyire képes segíteni. Így a segítség és a minél magasabb szinten nyújtott segítségre való törekvés igen fontos alapkérdés minden hívő számára. Ezért találsz tömegével szcientológusokat olyan helyeken, ahol önzetlenül és valóban hatékonyan lehet segíteni.

4. A Szcientológia emlékeztet

Ki ne tudná magát elképzelni sikeresnek, erősnek, gazdagnak és mások által szeretettnek? Igazából bárki ilyenné válhat. A Szcientológia ugyanis az egyén eredendően meglevő képességeit ébreszti fel és adja számára vissza. Ezek a képességek és lehetőségek mindenkiben ott szunnyadnak, csak fel kell őket ébreszteni. Így azt is mondhatjuk, hogy a Szcientológia emlékezteti a személyt arra, hogy ki ő valójában, mennyire jó ő valójában, milyen hatalmas és erős valójában. és milyen nagy mértékben képes hasznára lenni más embereknek és csoportoknak. A személy pedig sok tanulással, megértéssel és a tanultak alkalmazásával ilyenné is válik.

5. Növeli az intelligenciát

A Szcientológia képes az egyén intelligenciáját lemérhetően növelni. Ez igen figyelemreméltó, mivel ellentétes azzal a tétellel, mely szerint az intelligencia nem változtatható és az egyénnel veleszületett. Ugyanakkor ennek nagyon egyszerű magyarázata van. Ha az intelligenciára mint problémamegoldó képességre tekintünk, akkor azt rögtön kétféle egyszerű módon is meg lehet növelni. Egyrészt, ha növeljük az egyén azon képességét, hogy pontosabban lássa és részeire bontsa magát a problémát. Másrészt, ha megnöveljük az egyén életerejét, tudását és hajlandóságát arra, hogy igenis megoldja az adott problémát. Itt kettőt említettem, de a Szcientológiában több különböző módon is nőhet az intelligencia. A Szcientológia képes az egyént olyan állapotba juttatni, hogy lézerprecízen lássa a problémákat, képes és hajlandó legyen azokon gőzerővel dolgozni, és meg is tudja oldani őket.

6. Az emberről alkotott kép

A Szcientológia egyik alaptézise az, hogy az ember alapvetően jó. Nagyon nehéz jót találni néhány emberben, de mégis, maga a személy alapvetően jó. Nagyon kevés igazán elvetemült és valóban javíthatatlan ember él ezen a bolygón, bár ezek igen nagy zajt képesek csapni, azt a benyomást keltve, mintha sokan lennének. De valójában nagyon-nagyon kevesen vannak. Így szükségtelen lenne ezen kevesek miatt az embert alapvetően gonosznak tekinteni, mivel az ember alapvetően jó.

7. Sikeressé tesz

A Szcientológia képes a személyt sikeressé tenni azáltal, hogy visszaadja eredendő képességeit, kitartását, jóságát és intelligenciáját. Így a személy már sikeresen eléri a céljait. De mindent a személy tesz meg, mindent ő maga ér el, használva a Szcientológiában tanultakat. Senki sem fogja helyette megtenni – neki kell megtennie. De mivel az élet összes fontos területén vannak olyan igaz kulcsadatok, amelyekkel azt fel lehet virágoztatni, a Szcientológia igazi kincsesbánya azok részére, akik bár nagy célokkal rendelkeznek, de mégis nehezen haladnak előre. Soha nem a nagy célokkal van a baj, hanem a célok eléréséhez szükséges tudás hiányával. A Szcientológia képes betölteni ezt az űrt, mivel rengeteg azonnal használható tudásból áll, amelyet aztán az egyén céljai elérésére használhat.

8. Közérthetően mutatja be önmagát

Bármelyik nagyobb Szcientológia Egyháznak van Információs Központja, ahol rövid, pár perces filmek mutatják be a vallást, a hívőket, azokat a tevékenységeket, amelyeket a társadalom jobbításáért tesznek, továbbá az egyházban elvégezhető tanfolyamokat. Igen, az összes elvégezhető tanfolyamról van egy-egy rövid összefoglaló, és ezek alapján meg lehet tudni, hogy miről is szól és hogyan épül fel, illetve milyen képességet ad az a konkrét tanfolyam. A legmodernebb technikával felszerelt Információs Központok bárki számára díjmentesen látogathatóak. Ez fontos, mert nagyon sok ember szeret a saját szemével meggyőződni dolgokról, vagy önállóan tapasztalatokat szerezni, így ők is bemehetnek és megnézhetik az épületet, megnézhetik a tájékoztató filmeket, ingyen megszerezhetnek minden információt a Szcientológiáról ahhoz, hogy szabadon eldönthessék, akarnak-e itt tanulni.

Budapesten a Szcientológia Információs Központ a XIII. ker. Váci u. 169. szám alatt várja az érdeklődőket.

A Szcientológia Egyház pontos címét ezen a linken megtalálod.