1976 megtekintés

Mit vallanak a szcientológusok?

Ha szeretnéd tudni erre a kérdésre a választ, annak a legegyszerűbb módja az, ha megkérdezel egy szcientológust. El fogja neked mondani. De ha nem ismersz egyet sem, akkor most elmondom neked én.

1. Azt valljuk, hogy nem egy test vagy, hanem egy halhatatlan szellemi lény.

A Szcientológia egyik legfontosabb gondolata, hogy az embert halhatatlan szellemi lénynek tekinti. L. Ron Hubbard, a Szcientológia alapítója tudományosan bebizonyította az emberi szellem létezését.

Az Ember szellemi lény, nem növény vagy állat. És ez tudományosan igazolható.” – írja L. Ron Hubbard A Szcientológia összefoglalása tudósok számára című írásában.

L. Ron Hubbard a test-elme-szellem kapcsolatát fizikai mérésekkel igazolta. Így minden szcientológus, aki részesült már a Szcientológia által nyújtott szellemi tanácsadásban, megtapasztalhatta ennek felismerését.

Ha szeretnéd jobban megérteni ezt a témát, ebben a videóban bővebb válaszokat kapsz rá:

2.   Egy másik alapvető elvünk, hogy minden ember alapvetően jó.

Az Ember alapvetően jó, de cselekedhet helytelenül.” — részlet L. Ron Hubbard a Szcientológia: Az élet egy új nézőpontból című könyvéből.

Az embereket régóta foglalkoztatja egy kérdés: a bennünk lévő ördög és angyal folytonos harca, a két pólus. Honnan származik a gonoszság a Földön? Miért vannak háborúk, erőszak, drogok, becstelenség? Az emberben valóban eredendően benne lenne a bűn?

A Szcientológiában felfedezésre került, hogy minden ember alapvetően jó, de saját tévelygései, múltjában történt csapások és kudarcok eltéríthetik a helyes ösvényről, amire néha nagyon nehéz visszatalálnia. A Szcientológiában léteznek módszerek arra, hogy az ember újra felfedezze saját eredendő jóságát.

3.   Egy ugyanilyen fontos elvünk, hogy az emberek segítésénél nincsen fontosabb.

Egy szcientológus nagyon sok időt és energiát fordít mások segítésre, és nagyon gyakran találod úgy, hogy önkénteskedik valamilyen humanitárius tevékenységben. Legyen szó drogmegelőzésről, emberi jogokról, véradásról, parktisztításról, jótékonysági rendezvényekről, egy szcientológus bármi ehhez hasonló segítő tevékenységből szívesen kiveszi a részét.

L. Ron Hubbard, az egyház alapítója ezt így fogalmazta meg: „A bankszámla soha nem mérte egy ember értékét. A segítésre való képessége mérte ezt, és semmi más.

4.   Azt valljuk, hogy a szeretet az, ami naggyá teszi az embert.

Nem újkeletű gondolat, hogy a szeretet mennyire fontos. A szcientológusok is ezt vallják. A szeretet, a megbecsülés, a jólelkűség, a barátságosság, a tisztelet olyan erények, amelyek minden szcientológus életében fontos szerepet töltenek be.

A boldogság és az erő csakis a gyűlölet hiányában marad fenn. A gyűlölet maga a pusztulásba vezető út. A szeretet az út az erő felé.” – részlet L. Ron Hubbard Szcientológia: Az élet egy új nézőpontból című könyvéből.

5.   Azt valljuk, hogy az élet tanulható

A Szcientológia szó a latin scio (tudni) és a görög logosz (-tan) szavakból tevődik össze. A Szcientológia a tudásról szól, az élettel kapcsolatos tudásról. Nagyon gyakorlatias vallás, mert az ember olyan eszközöket sajátíthat el általa, amivel az élete különböző területein érhet el sikereket, legyen szó gyermeknevelésről vagy akár kommunikációs képességekről.

A különböző Szcientológia tanfolyamokon megszerezheted ezt a tudást és ezeket a jártasságokat. Így a Szcientológia vallás gyakorlása részben tanulásból, részben a tanultak alkalmazásából áll.

Lehet, hogy önnek azt tanították, hogy az elméről, szellemről és életről nehéz tudást szerezni. A Szcientológia első alapelve ez: Lehetséges tudást szerezni az elméről, a szellemről és az életről.” – részlet L. Ron Hubbard A gondolkodás alapjai című könyvéből.

6.  Azt valljuk, hogy létezik módszer arra, hogyan kell tanulni.

Mivel egy szcientológus sok időt tölt tanulással, ezért nagyon nem mindegy, hogy azt hogyan teszi. A Szcientológiában a tanulást úgy végezzük, hogy az ember valóban megértse a fontos dolgokat, hogy így azt képes legyen később átültetni a gyakorlatba. Nem a magolásról szól, és nem arról, hogy megfeleljünk egy vizsgán. Arról szól, hogy valóban megértsd, amit tanulsz. L. Ron Hubbard ezért kifejlesztett egy nagyon működőképes módszert, amit minden szcientológus használ, és örömmel megoszt bárkivel, akit érdekel.

L. Ron Hubbard Az Emberi Jogok Megvalósítása című írásában így fogalmazta meg a tanulás fontosságát:

„A tanulásra való képesség döntő fontosságú az egyén teljes kifejlődéséhez, és a hatékony oktatás létfontosságú, hogy javítani tudjunk az országok népei közötti megértésen, tolerancián és barátságon, valamint, hogy fenn tudjuk tartani a békét.”

7.  A Szcientológiában az valljuk, hogy lehetséges a fejlődés.

A Szcientológia tanfolyamokon keresztül az ember folyamatosan fejlesztheti a személyiségét. Személyiségtesztekkel bizonyították, hogy egy-egy Szcientológia tanfolyam elvégzése utána több száz pontot ugorhat a tanuló személyiségteszt eredménye. A tanulók IQ teszt eredményein is jelentős növekedést tapasztaltak. A megnövekedett IQ és jobb képességek azt eredményezik, hogy az ember életében is jelentős pozitív változások jelentkeznek.

A Szcientológia képes arra, hogy jobbá tegye az emberi viselkedést, és jobbá is teszi. Az egyént önmaga irányítása alá helyezi – ahová való.” – részlet L. Ron Hubbard A munka problémái című írásából.

8. Azt valljuk, hogy az ember a saját sorsának kovácsa, a saját jövőjének létrehozója.

Az örök kérdés, ami valószínűleg mind a mai napig két részre osztja a társadalmat. Van, aki úgy véli, valamely felső erő irányítja a jövőnket, sorsunk előre elrendeltetett, és vannak, akik úgy vélik, hogy az embernek megadatott az a privilégium, hogy formálhatja saját jövőjét. A szcientológusok ehhez az utóbbihoz tartoznak. Azt valljuk, hogy az ember képes alakítani és formálni a saját életét, jövőjét, és hogy sorsáért ő a felelős.

L. Ron Hubbard egyik haladóbb előadásában ezt így írja le:

“A jövő nem egy olyan séma, amelyet azért fektettek le, hogy kiszúrjanak veled, vagy hogy megfélemlítsenek. A jövő egy gyönyörű játszótér, amelybe történetesen senki sem száll be. Ez egy szűz terület – a legszűzebb terület, ami csak létezik, a jövő.”

9.  A szcientológusok azt vallják, hogy Istenhez lépésről lépésre, egyre közelebb lehet kerülni.

Minden vallás nélkülözhetetlen eleme Isten, a Teremtő, a Legfelsőbb Lény iránt tanúsított tisztelet és csodálat. A Szcientológiában a túlélés legfelsőbb szintjét jelenti a végtelenként, vagy istenként való létezés. Egy szcientológus minél előrébb tart tanulmányaiban, annál jobban megértheti saját maga és a Legfelsőbb Lény kapcsolatát.

L. Ron Hubbard Túlélés Tudománya című könyvében kifejti, hogy a társadalom szempontjából mennyire fontos egy legfelsőbb erőbe vetett hit:

„Egy kultúra sem volt a világ történelmében – kivéve azokat, amelyek teljesen elzüllöttek és kihalófélben vannak –, ami nem ismerte volna el a Legfelsőbb Lény létezését. Tapasztalati megfigyelés, hogy azok az emberek, akikben nincs erős és tartós hit egy Legfelső Lényben, kevesebbre képesek, kevésbé erkölcsösek és kevésbé értékesek saját maguk és a társadalom számára… Puszta megfigyelés, hogy a lankadatlan hit nélküli ember inkább tárgy, mint ember.”

10.  Azt valljuk, hogy a család társadalmunk legfontosabb építőköve.

Egy szcientológus számára a család nagyon fontos, ezért mindent megtesz, hogy megfelelő szellemiségben összetartsa azt, illetve jó hangulat és egyetértés uralkodjon a családban.

„Ebben a társadalomban és időben a család a legszorosabb kapcsolatban lévő, önfenntartó, önvédő egység, és gazdaságilag és egyébként is szükséges a társadalom jelenlegi berendezkedése számára. És aki lerombolja a házasságot, az lerombolja a civilizációt is. Ez eléggé biztos.

Egy kultúra tönkremegy, ha alapvető építőkövét, a családot eltávolítják belőle mint jogos építőkövet.” – fogalmazta meg L. Ron Hubbard a Házasság című előadásában.

11.  Azt valljuk, hogy a drogok az embert rossz irányba viszik

Egy szcientológus nem fogyaszt drogokat, és alkoholt is csak mértékletességgel iszik. Tudja, hogy a drogfogyasztás elhomályosítja az elmét, tompítja a tudatosságot, és csökkenti a felelősségérzetet. Épp ezért, azt is fontosnak tartja, hogy gátat szabjon a drogok társadalomban való széles körű elterjedésének.

„A drogok befolyásolta emlékezet gyakran eltávolítja a jelenlegi és az egykori drogfogyasztót attól, hogy számoljon bármely tette következményeivel.” – fejtette ki L. Ron Hubbard a drogok hatásaival kapcsolatos kutatásainak egyik anyagában.

12.  Azt valljuk, hogy az emberi jogok fontosak.

Egy szcientológus felfogja, hogy a társadalomban való békés együttélés és a nemzetek közötti béke legfontosabb alapja az egyetemes emberi jogokban megfogalmazott 30 pont.

Egy szcientológus jól ismeri és betartja az emberi jogokat, és tesz azért, hogy a körülötte élők is megismerjék és betartsák az emberi jogokat.

„Az emberi Jogokat valósággá kell tenni, nem idealista álomként kezelni!” – figyelmeztette L. Ron Hubbard az egyház és a társadalom tagjait ennek fontosságára egyik írásában.

13.  Azt valljuk, hogy a tisztességesség és az őszinteség vezet boldog és nyugodt élethez.

L. Ron Hubbard megírta az Út a Boldogsághoz, Ésszerű útikalauz a jobb élethez című könyvét, amelyben 21. pontban összegezte a boldog és sikeres élet szabályait. Egy szcientológus ezek szerint a szabályok szerint éli életét. Ebbe olyan dolgok tartoznak, mint az erkölcsös, becsületes élet, a vallási tolerancia, a család és a gyerekek segítése és tisztelete, a szorgalmas és józan élet, ígéreteink betartásának fontossága, a jó példamutatás és még sok más erény.

L. Ron Hubbard az Út a Boldogsághoz című könyvében lefekteti az út széleit egy boldog élethez, így hangzanak könyvének utolsó sorai:

„Ha az út szélein belül maradunk, nem tévedhetünk el nagyon. Az igazi lelkesedés, boldogság és öröm más dolgokból, nem összetört életekből ered.

Ha rá tudsz venni másokat az út követésére, te magad is elég szabad leszel ahhoz, hogy esélyt adhass magadnak felfedezni, mi a valódi boldogság.

Az út a boldogsághoz autópálya azok számára, akik tudják, hol vannak a szélei. Te vezetsz. Jó utat!”

14.  Azt valljuk, hogy pszichiátriai szerek, antidepresszánsok valójában nem gyógyítják a lelket.

A Szcientológiában vannak működő módszerek a mentális megrázkódtatások és kínok felszabadításra, amik teljesen humánusak, és nagyon jól működnek. Ezért egy szcientológus elveti azt a gondolatot, hogy mentális és lelki eredetű gondokat gyógyszerekkel, azaz antidepresszánsokkal kellene kezelni. Azt valljuk, hogy ezek a gyógyszernek nevezett készítmények nem hogy nem segítenek az emberen, de valójában még tovább rontják az állapotát, mert képtelenek kezelni és megszüntetni a lelki fájdalom valódi forrását. Egy szcientológus épp ezért sosem szed ilyen szereket, és sokat dolgozik azon, hogy minél több embernek felhívja erre a figyelmét.

L. Ron Hubbard Biokémiai Társadalmunk című írásában így összegezte ezt a problémát:

„Túlságosan gyakran az a hozzáállás: »Ha nem tudom megtalálni a fájdalom okát, akkor legalább »eltompítom«. Egy mentálisan beteg személy esetében ez talán így hangzana: »Ha nem tudjuk racionálissá tenni, akkor legalább le tudjuk csendesíteni.«

Sajnos azonban nem ismerik fel, hogy ha egy személy fájdalmát fájdalomcsillapítóval eltompították, ugyanazzal a droggal őt magát is eltompították, és sokkal közelebb került a halál végső fájdalmához.”

15.  Azt valljuk, hogy az emberi lélek megmenthető és szabadnak született, eredendő szabadságát pedig vissza tudja nyerni.

A Szcientológiában létezik egy útvonal, a Híd a Teljes Szellemi Szabadsághoz, amin, ha az ember egyre feljebb és feljebb halad, olyan felszabadultságot és örömöt élhet át, ami mindeddig az ember előtt megismerhetetlen és elérhetetlen volt. A múlt béklyóitól való megszabadulás, az egyre magasabbra szárnyalás álmaink és céljaink elérésében a boldogságnak egy ezidáig nem ismert szintjére juttatja el az egyént.

Ez egy Meghívó:

Te melyik ponttal értesz egyet?

Szerző: Csábi Boróka