5820 megtekintés

Mi a Szcientológia?

Szcientológia szó – amelyet L. Ron Hubbard alkotott – a latin scio (jelentése: „a szó legteljesebb értelmében vett tudás”) és a görög logosz (jelentése: „tan; valaminek a tanulmányozása”) szavakból származik. Azt jelenti, hogy „tudjuk, hogyan tudjunk”. A Szcientológia továbbá úgy határozható meg, mint „a szellem tanulmányozása és kezelése önmagával, univerzumokkal és más életformákkal való viszonyában”.

A Szcientológia egy vallás, amelyet L. Ron Hubbard fejlesztett ki, és amely az ember valódi szellemi természetének és az önmagához, a családjához, a csoportokhoz, az Emberiséghez, minden életformához, a fizikai univerzumhoz, a szellemi univerzumhoz és a Legfelsőbb Lényhez való viszonyának teljes és biztos megértéséhez kínál pontos útvonalat.

A Szcientológia a szellemmel foglalkozik – nem egyszerűen a testtel vagy az elmével – és hiszi, hogy az ember jóval több, mint saját környezetének vagy génjeinek a terméke.

A Szcientológia bizonyos alapvető igazságokból kiinduló tudásanyagot ölel fel. Ezek közül az elsődlegesek a következők:

Az Ember halhatatlan szellemi lény.

Egyetlen életnél jóval messzebbre nyúlnak a tapasztalatai.

A képességei határtalanok, még ha ez jelenleg nem is jut kifejezésre.

Továbbá a Szcientológia szerint az Ember alapvetően jó, szellemi megváltása saját magán és társain múlik, valamint azon, hogy testvéri viszonyba kerül-e az univerzummal.

A Szcientológia nem dogmatikus vallás, amelyben azt kérik az embertől, hogy kizárólag hit alapján elfogadjon bármit. Éppen ellenkezőleg, az egyén úgy fedezi fel önmagának azt, hogy a Szcientológiaelvei igazak, hogy alkalmazza az alapelveit, és megfigyeli vagy tapasztalja az eredményeket.

A Szcientológia legvégső célja az igazi szellemi felvilágosodás és szabadság.

MIÉRT NEVEZIK A SZCIENTOLÓGIÁT VALLÁSNAK? 

Azért, mert a Szcientológia megfelel mindhárom kritériumnak, amelyet a teológusok általában a vallásosság meghatározására használnak világszerte: 1. hit valamilyen Végső Valóságban, például a Legfelsőbb vagy örök igazságban, amely túlmutat a földi világ jelen helyzetén; 2. vallási gyakorlatok e Végső Valóság megértésére, elérésére vagy a vele való egyesülésre; és 3. hívők közössége, akik összefognak e Végső Valóság felé törekvésben.

A Szcientológia hite egy Végső Valóságban, amely meghaladja az anyagi világot, magában foglalja a szellemi lényt és a Legfelsőbb Lényt is. A második elem megtalálható a Szcientológia szertartásaiban, úgymint: névadási, esketési, temetési szertartások, de leginkább a vallási szolgáltatások terén, az auditálásban és képzésben, amely által a szcientológusok növelik szellemi tudatosságukat önmagukról, valamint megértést szereznek a szellemi világról, és végül a Legfelsőbb Lénnyel való kapcsolatukról. Ami pedig a harmadik elemet illeti: igazán élettel teli hívőközösség található bármely Szcientológia egyházban, gyakorlatilag a nap szinte bármely időszakában.

A Szcientológia tehát vallás a szó leghagyományosabb értelmében. A Szcientológia segíti az Embert, hogy tudatosabbá váljon Istennel, valamint a saját és a körülötte élők szellemi természetével kapcsolatban.

A Szcientológia egy tízezer évre visszanyúló vallási hagyományt visz tovább, és felöleli a hindu Védák legrégebbi szent szövegeiben található igazságokat, valamint a buddhizmus bölcsességét.

A Szcientológiának a többi nagy vallással együtt közös vonása a földi béke és az Ember megváltásának álma. A Szcientológiában az az új, hogy a szellemi javuláshoz itt és most kínál pontos utat, illetve annak módját, hogy ezt hogyan érjük el teljes bizonyossággal.