1704 megtekintés

Kereszténység és Szcientológia – Megférnek-e egymás mellett?

A vallások évezredek óta jelen vannak az emberiség történelmében. Bármelyik népet, kultúrát vagy országot vizsgáljuk, vagy bármelyik kort szemléljük, a vallás jelentős formáló ereje nyomon követhető a társadalom és az emberiség gondolkodásának, életmódjának és törvényeinek tanulmányozásával.

Az Evangéliumok és a Tóra nyomában

Az egyik legrégebbi és egyben legelterjedtebb vallás a kereszténység, amely mintegy 2000 éves múlttal rendelkezik. Krisztus üzenete az evangéliumokban testesül meg, melyek egy új erkölcsi kódexet hoznak létre az addigi, ószövetségi Tóra mellett. A Tóra Mózes 5 könyvét tartalmazza, amelyek a zsidó nép akkori törvényeinek alapjait képezik. Krisztus tanításai hosszú évszázadokon keresztül formálták és alakították a világ folyását, és teszik ezt mindmáig. Azonban a kanonizáció és a módosítások, amelyen az írások keresztülmentek, elveszik tőlünk a megértés teljességét, hiszen nem látjuk az eredeti kontextust, amelyben a tanítások születtek. Még így is, maga a kanonizált is életeket formált át és emberi jellemeket változtatott meg. Az evangélium alapvetése a szeretet Isten iránt, embertársaink iránt és saját magunk iránt. A legfőbb parancsnak nevezett erkölcsi törvény mellett az irgalmasság cselekedetei, a megbocsátás, a tanítás és a gyógyítás Jézus tanítványainak feladata és kötelessége az üdvösség felé való törekvésben. A kereszténység az örök életet, az üdvösséget és a test feltámadását hirdeti a bűnöktől való megszabadulás által, amely Krisztusban nyeri el a maga értelmét és teljességét. Krisztus maga az út, az igazság és az élet, és a kapu az üdvösséghez és az örök élethez.

Jézus szellemi öröksége ma is él, és emberek milliói élik életüket az evangélium szerint. A keresztény vallás a szeretet vallása, az erkölcsi tanítások pedig azzal a céllal jöttek létre, hogy az embernek erőt adjanak az élet küzdelmeiben, és segítsenek neki olyan életet élni, amellyel mások javára lehet, nem pedig mások kárára.

A kereszténység a világ legelterjedtebb vallása lett, de a vallások mai sokszínűsége hosszú évezredekre nyúlik vissza. Ott a buddhizmus, amely több ezer éves, majd az ősi vallások, a sámánizmus, az iszlám, a júdaizmus, és még sorolhatnánk. A palettán azonban érdemes figyelmet szentelnünk a mai kor dinamikusan növekvő vallásának, amely nem más, mint a Szcientológia.

A Szcientológia célja az alapító L. Ron Hubbardnak szavaival:

„Egy elmebaj, bűnözők és háború nélküli civilizáció, ahol a tehetség virágozhat, a tisztességes lények jogai megadatnak, és ahol az ember szabadon szárnyalhat egyre magasabbra.”

Amikor feltesszük a kérdést, hogy a kereszténység és a Szcientológia megférnek-e egymás mellett, le kell tisztáznunk magunkban a vallások alapvető törekvéseit, és ezen a nézőponton keresztül vizsgálni, hogy mi is a végeredménye a vallás követésének.

És amikor ezek alapján vizsgáljuk meg e két vallás kapcsolatát, a válasz egyértelműen IGEN.