1177 megtekintés

Ismerd meg a jogaidat! 16. Emberi Jog: A házasság és a család

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata az ENSZ által kiadott nyilatkozat, mely azokat az emberi jogokat foglalja magában, amelyekkel a világon mindenkinek rendelkeznie kellene a béke érdekében. A Nyilatkozat 16. cikke kimondja:

„1. Mind a férfinak, mind a nőnek a házasságra érett kor elérésétől kezdve joga van fajon, nemzetiségen vagy valláson alapuló korlátozás nélkül házasságot kötni és családot alapítani. A házasság tekintetében a férfinak és a nőnek mind a házasság tartama alatt, mind a házasság felbontása tekintetében egyenlő jogai vannak.

2. Házasságot csak a jövendő házastársak szabad és teljes beleegyezésével lehet kötni.

3. A család a társadalom természetes és alapvető alkotóeleme, és joga van a társadalom, valamint az állam védelmére.”

A történelmi leírásokból ismerjük azt a korszakot, amikor a házasságot a béke vagy a vagyoni és társadalmi helyzet kialakítása, fenntartása céljából kötötték meg. Ezek az elrendezett szövetségek nem a szerelmen alapultak. Az már talán nekünk sem jut eszünkbe, hogy a nácizmus idején egy zsidó és egy árja személy között semmilyen szerelem sem alakulhatott volna ki.

Ma már ezt nehezen tudjuk átérezni, hiszen párjainkat mi választjuk meg. Napjainkban ezek a viszonyok meglazultak, elterjedté váltak a bejegyzett és a nem hivatalos élettársi kapcsolatok is, viszont a legerősebb, legelismertebb köteléknek még mindig a házasság számít.

A Nyilatkozat egyértelműen megadja a lehetőséget, hogy bárki – elérve a nagykorúságot – szabadon válasszon párt és kössön házasságot annak ellenére, hogy akár bőrszínük, kultúrájuk, vallásuk, nyelvük, esetleg más alapvető jellemzőjük nem egyezik. A kapcsolat felbontásáról is önállóan dönthetnek.

Mindannyian ismerjük, amikor az anyakönyvvezető előtt a leendő férj és feleség egy határozott igennel és aláírásukkal elismerik, hogy házasságot kötnek. Lényeges, hogy erről az elhatározásukról minden befolyás nélkül döntsenek, ugyanis csak a saját akaratukból kötött egyezmény alapján élhetnek boldog és kiegyensúlyozott életet.

Mindezek fényében a családot a társadalom és az állam védi. Másképp tekintenek egy házas emberre, azaz tiszteletben tartják kapcsolatukat, és ezenfelül elismerik választásukat, hiszen tudják, hogy az az ő döntésükön alapult. Lényeges, hogy számos kedvezmény, támogatás igénybevételéhez is házasság, de legalább bejegyzett élettársi kapcsolat szükséges, pontosabban az állam szemében is ez a legerősebb szabadon választható kötelék.

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 16. cikkét mutatja be az alábbi rövid film:

Érdemes megvizsgálni az emberi jogok fogalmát. A jog lényegében döntési, cselekvési szabadságot jelent, hiszen erkölcsi vagy törvényes okok miatt nem lehet korlátozni. Nagyon érdekes a szó eredete is, ugyanis a dravida sevvu, sogu szavakból származik, melyek szépet, szabályosat, egyenest jelentenek. (Forrás: WikiSzótár.hu) Valóban, a jogainkra úgy gondolunk, mint tiszta, rendezett, az előírásoknak megfelelő, biztonságérzetet adó dolgokra.

Az emberi jogok pedig minden embert alanyi jogon, egyenlően, megkülönböztetés nélkül megilletnek. Ezeket nem lehet „elvenni” senkitől. Kialakulásuk, történelmük már az időszámításunk előtti időszakra visszanyúlik.

Az emberi jogok történetéről megtudhatsz többet az alábbi linkre kattintva:

Ahhoz, hogy magunkat, szeretteinket, barátainkat biztonságban tudjuk, ismernünk kell jogainkat, melyek egyben minden más ember jogai is.