891 megtekintés

Hogyan néz ki egy Szcientológia szertartás

A Szcientológia vallás, mint minden más vallás, az emberi szellemet vizsgálja. A Szcientológia hite szerint a szellemi lény halhatatlan, tudatos, és korlátlan képességekkel rendelkezik, és e vallás azzal foglalkozik, hogy visszaállítsa az ember hitét önmagában, a tudatosságában, és hogy visszaadja a benne rejlő képességeket.

A Szcientológia Egyház követve a vallási hagyományokat és szertartásokat tart.

Vallásos tárgya az ember mint szellemi lény, és az ő kapcsolata az élet minden területével, és az univerzummal, valamint az ember felemelése egy magasabb szellemi állapotba.

A Szcientológia végső célja a szellemi megvilágosodás és a szabadság megteremtése az egyén számára, mely virágzó életben, boldog családban, és a szélesebb környezetben teremtett kiegyensúlyozott harmóniában jelenik meg.

Minden egyes különálló szertartáson a Szcientológia célja, hitvallása bontakozik ki, melynek alapja, hogy az ember egy halhatatlan szellemi lény, akinek tapasztalatai jóval tovább nyúlnak ennél az életnél. Továbbá, hogy az ember szellemi képességei határtalanok, még ha ennek jelenleg nincs is tudatában.  És hogy az ember alapvetően jó.

A Vasárnapi szertartás eleme a hagyományos prédikáció, mely L. Ron Hubbard írásai alapján készül, és mindig egy bizonyos életterületet céloz meg. Ezek az írások olyan témákról szólnak, melyek kapcsolódnak valamely Szcientológia alapelvhez, és annak az életben való alkalmazását mutatják meg.  

A témák változatosak, a lelkész több száz írás közül válogathat. Vannak a megértésről szóló írások, vagy arról, hogyan adjuk meg másoknak a létezőséget, megismerhetjük a kommunikáció alaptörvényeit vagy azt, hogy hogyan legyünk sikeresek és eredményesek. A lelkész prédikálhat a boldog házasság eléréséről, vagy a gyerekek nevelésével kapcsolatban is olvashat a híveknek.

A lelkész célja az, hogy a gyülekezet tagjai nagyobb szellemi tudatosságot nyerjenek ezen írások által.

A szertartás része a Szcientológiában alkalmazott vallási gyakorlat, a Csoportauditálás. (Az auditálás a latin audire: „meghallgatni” szóból ered).

A Csoportauditálás mindig az adott, aznapi prédikáció témájához kapcsolódik, és a célja, hogy növelje az egyén tudatosságát és jobb kommunikációba hozza őt a környezetével.

A Szcientológia Egyház hívei gyakran vesznek részt olyan tevékenységekben, amelyek a közösséget szolgálják, hiszen céljuk, hogy a világot jobb hellyé varázsolják. Sokan vesznek részt jótékony cselekedetekben: például az erkölcsök javítása vagy a drogmegelőzés területein. Az Egyház jótékonysági programokat is szervez a környezet megóvása érdekében vagy a szegények megsegítésére is.

A Csoportauditálást követően a lelkész tájékoztatja a híveket a folyamatban lévő programokról, és megbeszéli a gyülekezettel azt is, hogy ki mivel tud hozzájárulni az önkéntes alapon végzett tevékenységekhez.

A Vasárnapi szertartás azzal zárul, hogy a lelkész felolvassa az Ima a teljes szabadságért című írást.

Egyházunk szertartásain bárkit szívesen látunk közösségünk tagjain kívül is. A Szcientológia Egyház kapui mindig nyitva állnak az érdeklődők előtt, és azok előtt, akik többet szeretnének tudni saját szellemi létezésükről.

Szerző: Henczel Edit