1323 megtekintés

Felháborít a vallással kapcsolatban, ha el akarják nyomni

Ma Hibály Csillával beszélgettem a vallásról, a vallásszabadságról és a vallás értékeiről. Csilla katolikus, de más vallásokat is közelről ismer, így a szcientológiát is. Ezért is választottam ma őt interjú alanynak.  

Mióta vagy vallásos?

Én egy hithű katolikus családban nőttem fel, ahol az ima és a vallás gyakorlása a mindennapjaink részét képezte. A szüleim és a nagyszüleim erkölcsileg feddhetetlen, példamutató életet éltek, így azok az értékek, amelyek a Szentírásban vagy az Evangéliumokban szerepelnek, beépültek a családunk sajátnak mondott erkölcsi kódexébe is. Édesapám nagyon szigorú volt, és mindig arra tanított, hogy legyünk becsületesek. Nem ismertem más opciót, és nem is volt nagyon ellenemre, hogy ezt kövessem gyerekként.

Azóta is töretlen a hited?

A hit egy nagyon személyes dolog. Minden embernek van valamilyen hite, az ateistáknak is. A hitem talán most erősebb, mint eddig bármikor valaha, hiszen ez nem egy magától értetődő dolog, hanem egy olyan ajándék, amelyet nap mint nap táplálni és éltetni kell. Olyan, mint egy emberi kapcsolat, ami elhal, ha nem gondozzuk. Ezért ezt személyes felelősségemnek érzem. A hit következő foka a bizonyosság, a kétely nélküliség. Ezt csakis úgy érhetjük el, ha tudatosan időt, energiát és figyelmet szentelünk annak, hogy a bizonyosságunkat a saját hitünkben növelni tudjuk.

Mit jelent számodra Isten?

Először is, nem egy szakállas vén öregembert, aki fenn ül a mennyekben és onnan néz le ránk, miközben a lábát lógatja a felhőkön ülve.  A bazilikák freskóin gyakran láthatjuk őt így ábrázolva. De Isten ennél szerintem sokkal összetettebb jelenség, ha szabad így fogalmaznom. Az istenképem nagyon sokat formálódott az évek alatt. Nemcsak a katolikus hitet ismertem meg, hanem jártam más felekezetekbe is, és a személyes megéléseim után, Isten az életemben egy olyan biztos ponttá vált, akinél visszatalálhatok az igazsághoz és valódi önmagamhoz is. Egyre inkább azt érzem, hogy nemcsak magamon kívül, de magamban is hordozom Őt. Isten a Szeretet és az Élet forrása számomra. Maga a végtelen és kiapadhatatlan Forrás. Mindenben a minden.

Mi a célod vallásos emberként a világban?

Azt gondolom, hogy minden igazán vallásos ember valódi célja, hogy legjobb, isteni természetét élje, és megvalósítsa földi életében az „Isten-arcúságot”. Mit jelent ez? Számomra azt, hogy az ember társteremtővé válik, épít egy szebb és jobb világot maga körül elsősorban, majd az emberek szívében, akikkel kapcsolatba kerül.

A saját értékemet hívőként tehát én ezekben mérem: 1. mennyivel lesz jobb a világ általam (elvégzem-e azt, ami a tehetségem, a tudásom és a lelkiismeretem szerinti legmagasabb rendű feladatom, illetve jobb és élhetőbb-e a környezet, amit teremtek magam körül) és 2. milyen nyomot hagyok emberek életében (könnyebb-e nekik attól, hogy én vagyok vagy nehezebb)?

Milyen értékekkel tudsz azonosulni?

Azt gondolom, hogy felekezetektől függetlenül minden vallás célja, hogy irányt mutasson az embereknek a fizikai univerzum és a földi lét útvesztőiben.

Ami még fontos, hogy a közösség összetartása, az egyetemes emberi jogok életben tartása, és az egység megteremtése a kétség helyett nagyon nagy érdeme egy vallásnak. A harmadik ezekből következik: béke kívül és béke belül.

Krisztus azt mondta az evangéliumban:

„Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni” (Mt 5,9)

 

Mit jelent számodra egy vallásos közösség?

A vallás gyakorlása mindig közösségben valósul meg leginkább. Tehát az én nézőpontom szerint nemcsak az a fontos, hogy az ember a saját vallásos közösségében legyen tevékeny, de az, hogy oda tudjon fordulni más egyházak tagjaihoz mint embertársához és testvéréhez. Azt kell keresnünk, ami összeköt minket, nem pedig azt, ami szétválaszt. A Szcientológia Egyház egyik fő érdemének tartom azt, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektet az egyetemes emberi jogok védelmére, és hogy felekezettől függetlenül nyitva tartja ajtaját minden olyan ember előtt, aki javítani akar a saját helyzetén. Minden vallásos közösség elleni merénylet egy merénylet az emberiség ellen is.

Mi az, ami felháborít a vallással kapcsolatban?

Az elnyomás, a vallási diszkrimináció és a szűklátókörűség, vagyis a bigottság. Azt gondolom, hogy minden egyes embernek joga van gyakorolni a saját vallásos hitét (Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, 18. cikk)

Felháborít, ha az emberek ártanak egymásnak, vagy nem hagyják egymást saját hitükben és vallásos gyakorlatainak szabadságában. Az sem szerencsés, ha a felekezetek szektaként működnek és kirekesztőek. A vallás célja a szeretet- közösségek felépítése, amelyekben lehetőség van a legfelsőbb szeretet megtapasztalására.

Tudom, hogy a Szcientológia Egyház törekvései az egész emberiség szolgálatára irányulnak és összefogásra ösztönöznek.

Mit üzensz azoknak az embereknek, akik keresőben vannak?

Isten mindenki számára elérhető, de minden egyes embernek a saját felelőssége a személyes hitének az ápolása és gyakorlása. Számomra a kereszténység, a zsidóság, a buddhizmus, az iszlám, a szcientológia mind értéket képviselnek, amennyiben igaz emberek, tiszta szándékkal, és tiszta lelkiismerettel léteznek együtt és egymás mellett.