707 megtekintés

Ezt vallják a szcientológusok (videó)

A Szcientológia a latin scio (tudás) és a görög logos (tanulmányozás) szavakból keletkezett, így jelentése: tudni, hogyan tudjunk. A Szcientológia technológiája a szellem felszabadításával foglalkozik. Mivel ezt a magasabb tudatosságot valóban el is érik az emberek, egyértelművé vált az 1950-es években, hogy vallási tevékenységről van szó.

Az angol church (egyház) szó a görög kyrios (úr) és az indo-európai kewe (erősnek lenni) szavakból eredeztethető. Mivel egyházak már tízezer évvel ezelőtt is léteztek, ezt a szót nem kizárólag a keresztény felekezetek használják. Az egyház kifejezés alatt a hívek vagy a szervezetek összességét is értjük.

A Szcientológia Egyház hitvallását L. Ron Hubbard alapító 1954. február 18-án, az Egyház megalapítása után írta meg és adta ki. A Szcientológia hittételei pontosan megnevezik e vallás tárgyait, meggyőződéseit, a tagok jogait és kötelességeit, az erkölcsi szabályokat, melyek által kiemelt hangsúly helyeződik a békés emberi viselkedésre, az ember mint szellemi lény megmentésére. A Szcientológusok egyöntetűen hiszik, hogy az ember alapvetően jó, és hogy a hittételekben megnevezett jogaikat ember nem függesztheti fel, illetve nem érvénytelenítheti.

A Szcientológia Egyház hitvallását megismerheted az alábbi videó segítségével: