899 megtekintés

Egy ügyész és két professzor kapta meg a Szcientológia és annak alapítványa által szervezett 2019. évi Vallásszabadság-díjat

Hatodik alkalommal tartották meg az éves Vallásszabadság-díjátadó rendezvényt Spanyolországban.

Madrid, 2019. szeptember 6.

A Vallásszabadság díjátadójának három díjazottja közül ketten az egyházi törvények (a vallásszabadság alkotmányos törvénye) szakértői, a harmadik pedig valószínűleg Spanyolország (ha nem Európa) legaktívabb ügyésze, aki a gyűlöletből fakadó bűncselekmények ellen küzd.

A díjakat a spanyol Szcientológia Egyház zsúfolásig telt kápolnájában adták át. Az egyház egyben az Élet, Kultúra és Társadalom Javításáért Alapítvány [MEJORA alapítvány] központja is – a rendezvény a Szcientológia Spanyolországban betöltött 39. évfordulójáról is megemlékezett, kihangsúlyozva ezzel az egyház erős gyökereit az országban. Ezenkívül a MEJORA Alapítvány nemrégiben különleges tanácsadói státuszt kapott mint az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Szociális Tanácsának nem kormányzati szervezete.

Az eseményen részt vett a spanyol igazságügyi minisztérium Pluralizmus és Együttélés elnevezésű alapítványának (Fundación Pluralismo y Convivencia) igazgatója, a madridi városi rendõrség diverzitás-kezelési egységének képviselõje, több mint 17 spanyol és latin civil szervezet, számos más egyház képviselői, valamint a Cseh Köztársaság spanyol nagykövetségének képviselője.

Közvetlenül a díjátadó ünnepség előtt a rendezvény közel száz résztvevőjét tájékoztatták a madridi rendőrség Sokszínűség Menedzsment Egysége által végzett munkáról, amit annak érdekében végeztek, hogy előmozdítsák a különféle kultúrák együttélését, valamint (a felelősségi körükön belül) különösen a vallási kisebbségekkel szemben történő, gyűlöletből fakadó bűncselekmények visszaszorítását.

Az idei díjakat, melyeket Iván Arjona-Pelado (a spanyol egyház elnöke, valamint az Európai Közügyek és Emberi Jogok Hivatalának elnöke) adta át a következő díjazottaknak:

– Miguel Angel Aguilar Sánchez, a gyűlöletből fakadó bűncselekményekkel és a barcelonai ügyészséggel szembeni diszkrimináció elleni szolgálatának koordináló ügyésze.

– Marcos González Sánchez, az Egyházi Államjogi Metodikai Intézet alapítója és a madridi autonóm egyetem professzora.

– Adoración Castro Jover, az egyházi állami jog elismert professzora a Baszkföld Egyetemen.

Miguel Angel Aguilar ügyész, aki a gyűlöletből fakadó bűncselekmények ellen végzett munkája, valamint a diszkrimináció területére kiterjedő ismeretei miatt valószínűleg az egyik legelismertebb ember Spanyolországban, a díjátvételkor beszédében aggodalmát fejezte ki a vallásszabadsággal kapcsolatban, különös tekintettel a “közösségi médián terjedő gyűlöletbeszédre””vannak olyan üzenetek, amelyek célja a gyűlölet, a diszkrimináció, az ellenségeskedés, sőt néha az erőszak előmozdítása… és a vallások gyakran ilyen támadások tárgyát képezik.” Aguilar azzal fejezte be, hogy “megköszönte a Szcientológia Egyház munkáját, amit az összes vallás szabadságának védelmében végeznek”.

Marcos González professzor, a kitüntetés átvételekor azt mondta, “nagy büszkeséggel veszem át ezt a díjat, mivel ezt már nagyszerű professzoroknak ítélték oda…” Arra is rámutatott, hogy “Spanyolországban egyre több templom van a városokban, és ez a központ [a spanyol Szcientológia Egyház] jó példája ennek a Parlament mellett… a sokszínűség nagyon fontos, mivel segíti a haladást… ”

Ezen túlmenően hangsúlyozta azt a tényt, hogy “az együttműködésnek, amelyről a spanyol alkotmány beszél, minden felekezet közös nevezőjének kell lennie, és segítenie kell azokat, akik nem rendelkeznek “együttműködési megállapodással”, ők a túlnyomó többség …”

Végül azt nyilatkozta, “ez a díj ösztönzést ad a kemény munka folytatására”.

Adoracion, Castro Jover professzor a maga részéről hangsúlyozta, hogy “paradoxon, hogy díjat kell adni a vallásszabadság védelméért egy demokráciában…”, és hogy “folytatnunk kell a harcot a [vallási] kisebbségek érdekében, akik még mindig nem találták meg azt a teret, amit Spanyolországban megérdemelnének. “Előadásának és köszönetének befejezésekor a következőkre mutatott rá: “Ezen a találkozón látjuk, hogy valóban nagyon értékes emberek, nagyon elkötelezett emberek vannak, akik keményen azon dolgoznak nap mint nap, hogy lehetővé tegyék a végső cél elérését, amelyre mindannyian törekszünk, hogy mindannyiunknak ugyanolyan szabadsága legyen, hogy kinyilváníthassuk a hitünket és hitetlenségünket, és képesek legyünk ezt szabadon gyakorolni. “

A rendezvény keretén belül négy veterán szcientológus is bemutatta saját, személyes történetét arról, hogy a Szcientológia hogyan segítette őket életük javításában – őszintén, mélyen és a tényeket bemutató módon. Az esemény fényéhez Laura Redondo Estévez szoprán énekes járult hozzá, aki Pergolessi „Vidit suum” című művével nyitotta meg a rendezvényt, és Michael Jackson „Heal the World” című dalával zárta le.

A spanyol Szcientológia Egyház vallási entitásként van bejegyezve az Igazságügyi Minisztérium Különleges Nyilvántartásában. Spanyolországban az alapító, L. Ron Hubbard segítségével indult el, 1980-ban pedig megnyitotta első legális struktúráját. Manapság több millió taggal rendelkezik, több mint 167 országban, és több mint 11 000 egyháza, missziója és csoportja létezik.

forrás: https://www.facebook.com/notes/ivan-arjona-pelado/a-public-prosecutor-and-two-professors-receive-the-2019-religious-freedom-awards/10156356843321175/