391 megtekintés

Az út a boldogsághoz: Ne légy szabados a szerelemben!

Amikor egy férfi és egy nő úgy dönt, hogy egy pár lesznek, életútjuk összefonódik, kialakulnak azok a szokások, elvek, amelyek elengedhetetlenek kapcsolatuk fenntartásához. Ezek a szabályok határozzák meg az elvárt, az elfogadható és a tűrhetetlen viselkedés kritériumait.

Az egyik – egyben a legfontosabb – alapelv, hogy egyik fél sem élhet szabados nemi életet. Ez egy olyan íratlan megegyezés, amely minden sikeres kapcsolatban fellelhető, hiszen megszegése azonnali és sok esetben visszafordíthatatlan, de mindenképpen nyomot hagyó bizalomvesztéssel jár.

Mit jelent a szabadosság? A szabados annyi, mint „féktelenül kicsapongó; az ésszerű szabályokat rendszeresen és szándékosan áthágó”. Vizsgáld meg ennek a szónak a jelentését tüzetesebben! Féktelen, kicsapongó, rendszeres és szándékos.

Vannak, akik szabados nemi élettel képzelik el a kapcsolataikat. Ha megnézed, ők – bár lehet, hogy annak látszanak – nem boldogok. Nincs biztos háttér mögöttük egy mindig mellettük lévő társ személyében. Ha párkapcsolatban élnek, hazugságokat halmoznak fel, míg ki nem derül az igazság; akkor viszont minden összeomlik, hiszen cselekedeteik szándékosak, rendszeresek és féktelenek.

Az út a boldogsághoz vezető út egyik építőköve, hogy ne légy szabados a szerelemben: