2140 megtekintés

A szcientológusok vegzálása még mindig nem ért véget

Tovább folytatják a Hatóságok a szcientológusok zaklatását. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnügyi nyomozói kedden levelezési dossziékat vittek el a budapesti Szcientológia Egyházból. Ezt követően a csütörtöki és pénteki napon elszállították az összes szcientológus személy egyéni vallási iratát.

A NAV Bűnügyi osztályának feladata pénzügyi csalások és visszaélések ellen nyomozni.

Azt, hogy a fenti anyagokat miért vitték el, az eljárás titkosítására hivatkozva még az Egyház képviselőinek sem árulták el. Az Egyházat számos dologgal vádolják, de a “titkos eljárás” a vádnak a vádlottal való ismertetését is titokban tartja. Azonban az ATV riportere valahogyan mégis rendelkezik a vádirati jegyzőkönyvvel és azt az Egyház képviselőjének egy TV műsorban adott interjúban mutatták meg elsőként, természetesen másolatot itt sem kapott, hiszen az eljárás “titkosított”.

A NAV által elkobzott dossziékban Szcientológia vallású magyar állampolgárok vallási gyakorlata során keletkezett írásos anyagok vannak.

A szcientológusok saját bevallásuk szerint maguk járultak hozzá ahhoz, hogy a róluk készült feljegyzéseket az Egyház őrizze és tárolja, hogy a feljegyzések a szellemi fejlődésük nyomon követhetőségét biztosítsa számukra. Éppen ezért a dossziék elszállítása felháborodást keltett a hívők körében, hiszen akadályoztatva érzik magukat a szabad vallásgyakorlásukban.

Az Európai Unió Rendelete a természetes személyek személyes adatkezelésének védelmére vonatkozóan kimondja:

“AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE
(2016. április 27.)

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

(4)
A személyes adatok kezelését az emberiség szolgálatába kell állítani. A személyes adatok védelméhez való jog nem abszolút jog, azt az arányosság elvével összhangban, a társadalomban betöltött szerepének függvényében kell figyelembe venni, egyensúlyban más alapvető jogokkal. Ez a rendelet minden alapvető jogot tiszteletben tart, és szem előtt tartja a Chartában elismert és a Szerződésekben rögzített szabadságokat és elveket, különösen ami a magán- és a családi élet, az otthon és a kapcsolattartás tiszteletben tartásához és a személyes adatok védelméhez, a gondolat-, a lelkiismeret- és a vallásszabadsághoz, a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódás szabadságához, a vállalkozás szabadságához, a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz, és a kulturális, vallási és nyelvi sokféleséghez való jogot ”

Ennek fényében elgondolkodtató, ha természetes személyek a Szcientológia Egyházra bízták az adataikat, amiről írásos megegyezést is kötöttek, akkor a dossziéik elvitelével ki az, aki megsértette a fenti rendelkezést?

A Szcientológia Egyház a hívői vagy más emberek adatainak kiszolgáltatását szigorú szabályzatban tiltja. Kérelmezés esetén pedig törli az adatokat.

Az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának 18. cikkelye pedig így szól:

„Minden személynek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához, ez a jog magában foglalja a vallás és a meggyőződés megválasztásának szabadságát, valamint a vallásnak vagy a meggyőződésnek mind egyénileg, mind együttesen, mind a nyilvánosság előtt, mind a magánéletben oktatás, gyakorlás és szertartások végzése útján való kifejezésre juttatásának jogát.”

A hatóságok emberei, akár tudatában voltak ennek a házkutatások és a vallásos iratok lefoglalásakor és elszállításakor, akár nem, ezt a cikkelyt sértették meg azzal, hogy elvittek több tízezer dossziét.

Ezzel a lefoglalással bénítják a vallásos közösség életét, ellehetetlenítik a működését, és megakadályozzák a természetes személyeket abban, hogy vallásukat gyakorolják.

A fenti eljárással kapcsolatban azonban fény derült az alábbiakra:

Egy vallásellenes személy gyanúsítási beadványokat terjesztett az adatvédelmi hatóság elé. A Bonyai Péter által üzemeltetett Clarus Animus Alapítvány közhasznúsági jelentésében ez áll: „2016-ban több alkalommal kellett értesítenünk az adatvédelmi hatóságot az alapítvány által észlelt visszaélésekről…”

A jelentés nem nevez meg konkrétumot, csupán általános kijelentést tesz.
Bonyai Péter vallásellenes céllal hozta létre az alapítványt, a Szcientológia ellen.

A Clarus Animus Alapítvány nem közhasznú, mégis közhasznú jelentést publikál, ezzel Bonyai a közhasznúság látszatát próbálja kelteni.